Системата за екоотопление на Samsung (Eco Heating System – EHS) използва високоефективна изпомпваща технология, която ефикасно осигурява отопление, топла вода и климатизиция във вашия дом.

Термопомпи EHS въздух към вода (битови) Categories