Honeywell Evohome, Контролер за подово отопление, до 5 зони, без антена, 230V


Всяка контролна зона може да се контролира директно от контролния панел на evohome (с индивидуална работа по програма за всяка зона)

376.32 лв.

Лесен за инсталиране контролер за подово отопление. Дава възможност за ефективен контрол на до 5 зони/стаи и по желание може да се разшири за покриване на 8 зони/стаи и дори може да се постигне комбинация от подово отопление и радиатори.
Интелигентен (размита логика) алгоритъм на контрол гарантира оптимална стайна температура. Ако е необходимо, може да се разшири за още 3 зони, с помощта на незадължителен добавка модул HCS80 (B00HNSQVK0)
Всяка контролна зона (до 8 стаи) може да се контролира директно от контролния панел на evohome (с индивидуална работа по програма за всяка зона), максимум 24 термозадвижки (по 3 в група) може да се контролират
С вградено реле за помпа (230 V за AC, не изведени безпотенциални) за контролиране на помпи, за напрежение отворени и затворени термични задвижки, настройка на желана стайна температура и измерване на стайна температура с помощта на стаен термостат HCW82 (B00HNSRRLW)
Допълнителна Външна антена HRA80 (B00HNSS4Y6) е задължителна

Код: HCE80 Категория: